Dostava robe odnosno usluga i eventualna ograničenja

Roba, odnosno usluge dostavljaju se, odnosno pružaju se po izvršenom plaćanju od strane kupca, odnosno korisnika usluga.

Isporuka, odnosno pružanje usluga vrše se u skladu sa zaključenim ugovorom, a na sve ono što nije regulisano ugovorom bilo u pogledu isporuke robe ili u pogledu pružanja usluga primeniće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača i drugih opštih akata.

Rok za dostavu, odnosno pružanje usluge uređuje se ugovorom. Ukoliko rok nije ugovoren roba se dostavlja, odnosno usluge se pružaju u primerenom roku. Usluge koje se po svojoj prirodi pružaju na zahtev korisnika, pružaju se u primerenom roku po podnetom zahtevu.

Eventualna ograničenja u isporuci robe, odnosno pružanju usluga mogu je javiti usled okolnosti koje pružalac nije mogao da predvidi niti otkloni. Po njihovom prestanku, postupak isporuke, odnosno pružanja usluga započinje, odnosno nastavlja se ukoliko je postupak isporuke, odnosno pružanja usluga već započeo.

Radno vreme pružaoca usluga je radnim danima od 08 do 16 časova.

Hvala na razumevanju.