Način plaćanja

Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro, MasterCard, DinaCard i Amex karticom koje podržavaju plaćanje preko interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i UniCredit bankom i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na Vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa po Vašem završetku unosa podataka radi plaćanja na internet prodavnici.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko interneta.