Način prikupljanja i upotrebe podataka

Tokom Vaše posete Web sajtu prikupljamo Vaše lične podatke (ime i prezime, adresa, identifikacioni broj, broj računa, ali i IP adresa,  broj fiksnog i/ili mobilnog telefona, kao drugi podaci) koji su neophodni u cilju podešavanja Vašeg naloga, u svrhu naplate ili isporuke usluga. Vaše lične podatke koristimo isključivo i samo kako bi Alfa BK Univerzitet mogao da pruži usluge koje želite radi zadovoljenja Vaših zahteva.

Alfa BK Univerzitet ne saopštava Vaše lične podatke trećim licima, za njihove markentiške potrebe. Nikada i ni pod kojim uslovima nećemo zloupotrebiti Vaše lične podatke.