Politika privatnosti

Internet prodajno mesto, u okvriu internet stranice https://bkwebshop.rs/ vlasništvo je Alfa BK Univerziteta. Kao registrovani posetilac na sajtu Alfa BK Univerziteta možete pregledati ponudu bez obaveze da kupite uslugu. Naše usluge sastoje se u mogućnosti plaćaća školarine i troškova posebnih usluga koje Alfa BK Univerzitet pruža u skladu sa zakonom i opštim aktima, aktima Univerziteta i zaključenim ugovorima i ograničene su isključivo na obavljanje delatnosti visokog obrazovanja.

Alfa BK Univerzitet zadržava pravo da ovu Politiku privatnosti izmeni u svako doba i da tako izmenjen tekst postane važeći odmah po objavi istog na internet stranici.

Nastavak Vašeg korišćenja Web sajta nakon izmena, podrazumeva da prihvatate sve uslove tako izmenjene Politike privatnosti. Stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Politici privatnosti, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.